Album design Split 7″ EP – Lafawijn Records

7″ split i svært begrenset opplag er stas å jobbe med. Dødsritual og Black Command er to Black Metal band fra henholdsvis Norge og Nederland. Tomorrow har jobbet konseptuelt med denne utgivelsen og fått begge bandene som har hver sin side av skiva til å levere musikk som henger sammen med hverandre rent tematisk. Black Command sin låt handler om en demon som regjerer på jorden. Mens Dødsritual sitt bidrag handler om en demon som regjerer i luften.

Vi besluttet å bruke de alchemiske tegnene for jord og luft. Tegnene er motsatt av hverandre, noe som fungerer bra når dette er en split og  omslaget skal fungere begge veier. Symbolet illustrerte vi med bein, som kan symbolisere et slags offer.